Impressioni di settembre <br />
<br />
Benneveld Impressioni di settembre

Benneveld

ST!R Erkend coach!
Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen.
(bron: NOBCO)
In één op één gesprekken kan ik je aanzetten om na te denken over jezelf en de situatie waar je in zit.
Ik doe dit door je te confronteren met wat ik hoor, zie en denk.
Ik luister, stel vragen en vraag door, maar ik kan ook stiltes laten vallen.

In een eerste gesprek bespreken we vrijblijvend de verwachtingen.
We kunnen daarna kiezen voor een minder vrijblijvend traject van meerdere gesprekken.
De frequentie, duur en plaats van de gesprekken bepalen we in overleg.
Een traject bestaat meestal uit 4 tot 8 één op één gesprekken van 1 tot 1 ½ uur.
Despelregelsvoor een traject zijn afhankelijk van deintake.

We zoeken oplossingen en we gaan uit van de dingen die goed gaan, je talenten en wat je goed kan.
We kunnen gebruik maken vantheoretischbeproefde methodes en modellen.
Inzicht in jezelf krijg je door persoonlijkheidstestenen het maken vanreflectieverslagen.
DeNobco gedragscodeis leidend.

Een traject sluiten we af met eenevaluatie.
Mocht er daarna behoefte zijn om af en toe eens bij te praten, dan kan dat op een manier die past bij de behoefte van dat moment.
De kosten zijn afhankelijk van de context van de coaching. Er zijn vergoedingsmogelijkheden.
 • Werkgevers reserveren vaak een opleidingsbudget per medewerker.
 • Ziektekostenverzekeraars vergoeden soms coaching.(zie de polis)
 • De belastingdienst kan kosten van coaching als scholingskosten zien.
 • " Coaching is voor kneuzen en watjes, soft gedoe en gepruts aan zieltjes. "
  De ene mens is in topvorm en de andere (even) niet. Coaching heeft niets te maken met 'kneus' zijn, maar met de behoefte om de eigen mogelijkheden te vergroten.

  " Ik heb geen tijd voor coaching, ik moet al zoveel. "
  De mensen die dit beweren hebben juist baat bij coaching. Zij geven geen prioriteit aan hun eigen ontwikkeling en hun presteren. Investeren in jezelf is geen kwestie van tijd maar van prioriteit. Coaching moet niet, maar mag.
  "problemen zijn er om onze talenten te wekken."
  Ik ben Evert Hagenauw    (14 maart 1957).
  In 1979 heb ik mijn civieltechnische opleiding afgerond met specialisatie in beton- en staal constructies. Ik begon als constructeur - tekenaar op constructie-adviesburo's.
  Al snel werd ik uitvoerder in de weg- en waterbouw en aansluitend technisch medewerker beheer en verkeerszaken.
  Na 7 jaar zoeken werd ik in 1986 leidinggevende. (afdelingshoofd, hoofd gemeentewerken, afdelingsmanager, teamleider)
  Vanaf 2014 ben ik professioneel coach.(gecertificeerd)
  lees meer over mij...

  Ik ben geregistreerd als erkend coach bij de kamer voor coaching (ST!R).

  Aan dezecertificering worden ervaringseisen gesteld.

  De afgelopen 5 jaar had ik :
 • meer dan 20 begeleidingstrajecten
 • meer dan 400 begeleidingsuren
 • meer dan 25 evaluatie/reflectie gesprekken
 • meer dan 20 intervisies

  (eisen ST!R)

  Mijn inschrijving is verlengd tot 2025.
 • "nuchter zijn en twijfelen, dat is de kern van wijsheid."
  over resultaten...
 • Ik heb weer (een stukje) zelfvertrouwen teruggevonden.
 • Mijn omgeving merkt dat ik positiever en realistischer over mijn toekomst denk.
 • Een herontdekking van wat vroeger vanzelfsprekend was.
 • Ik kom milder over en heb geleerd minder dominant mijn mening te uiten.
 • Ik durf nu moeilijke of vervelende zaken te bespreken.
 • Ik heb geleerd om mijn grenzen aan te geven.

  over mij...
 • Heeft het talent om ieder mens echt te zien.
 • Durft stiltes te laten vallen.
 • Benoemt wat hij signaleert, besluit, gaat doen en verwacht.
 • Is een rustige, betrokken coach die er is (non-verbaal).
 • Is goed in het doorvragen en zet je aan het nadenken.
 • Is oprecht, eerlijk, open, transparant en direct.
 • Is stabiel, evenwichtig, positief, empathisch en accepterend.
 • Is oplossingsgericht en mensgericht, stressbestendig en niet snel geërgerd.
 • Is relatie -en samenwerkingsgericht en organisatie-sensitief.
 • Kan op een afgewogen wijze tot interventies komen.
 • Kan de hier en nu- situatie soepel benutten.

  (bron: contracten, evaluaties, reflecties en onderzoeken)

 • Ligt de lat te hoog of wil je er te snel over?