Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen.
(bron: NOBCO)


In een eerste gesprek bespreken we vrijblijvend de verwachtingen. We kunnen daarna kiezen voor een minder vrijblijvend traject van meerdere gesprekken. De afspraken die we maken leggen we dan vast in een contract.
De frequentie, duur en plaats van de gesprekken bepalen we in overleg. Een traject bestaat meestal uit 4 tot 8 één op één gesprekken van 1 tot 1 ½ uur.

In de één op één gesprekken kan ik je aanzetten om na te denken over jezelf en de situatie waar je in zit. Ik doe dit door je te confronteren met wat ik hoor, zie en denk. Ik luister, stel vragen en vraag door, maar ik kan ook stiltes laten vallen.

We zoeken oplossingen en we gaan uit van de dingen die goed gaan, je talenten en wat je goed kan. We kunnen gebruik maken van theoretisch beproefde methodes en modellen. Gratispersoonlijkheidstesten kunnen daarbij helpen. DeNobco gedragscode is leidend.

Een traject sluiten we af met een evaluatie. Mocht er daarna behoefte zijn om af en toe eens bij te praten, dan kan dat op een manier die past bij de behoefte van dat moment.

De kosten zijn afhankelijk van de context van de coaching. Er zijn vergoedingsmogelijkheden.
 • Werkgevers reserveren vaak een opleidingsbudget per medewerker.
 • Ziektekostenverzekeraars vergoeden soms coaching.(zie de polis)
 • De belastingdienst kan kosten van coaching als scholingskosten zien.
 • Wil je beter presteren, wil je veranderingen, maar weet je even niet hoe ?
  " Coaching is voor kneuzen en watjes, soft gedoe en gepruts aan zieltjes. "
  De ene mens is in topvorm en de andere (even) niet. Coaching heeft niets te maken met 'kneus' zijn, maar met de behoefte om de eigen mogelijkheden te vergroten.

  " Ik heb geen tijd voor coaching, ik moet al zoveel. "
  De mensen die dit beweren hebben juist baat bij coaching. Zij geven geen prioriteit aan hun eigen ontwikkeling en hun presteren. Investeren in jezelf is geen kwestie van tijd maar van prioriteit. Coaching moet niet, maar mag.
  In sport is coaching normaal en volledig geaccepteerd.
  Vragen van anderen
 • ik wil zelfverzekerd en georganiseerd zijn;
 • ik wil mijn emoties onder controle krijgen;
 • ik wil mijn grenzen leren stellen;
 • ik wil meer balans krijgen tussen werk en prive;
 • ik wil effectiever omgaan met collega's;
 • ik wil inzicht krijgen in mijn belemmeringen.


  De antwoorden van anderen
 • Ik heb weer (een stukje) zelfvertrouwen teruggevonden.
 • Mijn omgeving merkt dat ik positiever en realistischer over mijn toekomst denk.
 • Een herontdekking van wat vroeger vanzelfsprekend was.
 • Ik kom milder over en heb geleerd minder dominant mijn mening te uiten.
 • Ik durf nu moeilijke of vervelende zaken te bespreken.
 • Ik heb geleerd om mijn grenzen aan te geven.

  (bron: contracten, evaluaties, reflecties en onderzoeken)
 • In de gesprekken worden de vragen scherper en concreter.


  Ik ben Evert Hagenauw    (14 maart 1957).

  In 1979 heb ik mijn civieltechnische opleiding afgerond met specialisaties in beton- en staal constructies. Mijn loopbaan begon ik als constructeur - tekenaar.
  Vervolgens was ik uitvoerder in de weg- en waterbouw, technisch medewerker beheer en technisch medewerker verkeerszaken.
  Vanaf 1986 ben ik leidinggevende, afdelingshoofd bestekszaken, hoofd gemeentewerken, afdelingsmanager, teamleider en professioneel coach.

  Curriculum Vitae    
  Mijn inschrijving bij de kamer voor coaching (STIR) is met 5 jaar verlengd tot 2025.
  De afgelopen 5 jaar had ik :
 • meer dan 20 begeleidingstrajecten
 • meer dan 400 begeleidingsuren
 • meer dan 25 evaluatie/reflectie gesprekken
 • meer dan 20 intervisies
  (minimale eisen ST!R)

  Erkend Coach !
 • De beste leerschool is de dagelijkse praktijk.
 • Heeft het talent om ieder mens echt te zien.
 • Durft stiltes te laten vallen.
 • Benoemt wat hij signaleert, besluit, gaat doen en verwacht.
 • Is een rustige, betrokken coach die er is (non-verbaal).
 • Is goed in het doorvragen en zet je aan het nadenken.
 • Is oprecht, eerlijk, open, transparant en direct.
 • Is stabiel, evenwichtig, positief, empathisch en accepterend.
 • Is oplossingsgericht en mensgericht, stressbestendig en niet snel geërgerd.
 • Is relatie -en samenwerkingsgericht en organisatie-sensitief.
 • Kan op een afgewogen wijze tot interventies komen.
 • Kan de hier en nu- situatie soepel benutten.