Evert Hagenauw

De Wheem 23, 7851 TA Zweeloo | 06 51202362 | e.hagenauw@ziggo.nl| 14 maart 1957 |Vaardigheden


Uitstekende leidinggevende kwaliteiten; coaching; mensgericht; analytisch; organisatie-sensitief; ruime ervaring met organisatieverandering; aanpakker; betrokken; evenwichtig en rustig.Werkervaring


Coach | 2014 - heden

Professioneel coach voor cliënten met een hulpvraag op het gebied van werk of prive.
Mijn coachstijl is mens- en oplossingsgericht.
Intern coach voor de gemeenten Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen.

TeamleiderGemeente Coevorden| 2016 - heden

Verantwoordelijk voor het beleid, beheer en onderhoud van het gemeentelijke vastgoed en de openbare ruimte en de infrastructuur, inclusief reinigingstaken.

Afdelingsmanager/Lid MT Gemeente Coevorden | 2000 - 2016

Verantwoordelijk voor twee buitendiensten, een ingenieursbureau, een eigen reinigingsdienst en een team handhaving.
Een organisatieonderdeel van ruim 80 fte.
In 2006 is de eigen reinigingsdienst opgegaan in een zelfstandige overheidsgedomineerdeNV (Area) in samenwerking met de gemeenten Emmen en Hoogeveen.
Ik was als afdelingshoofd verantwoordelijk voor dit proces.
Als MT lid was mijn verantwoordelijkheid breder dan de afdeling.
De concernverantwoording werd gedragen door 5 MT leden.

Afdelingshoofd Gemeente Coevorden | 1998 - 2000

Leiding gegeven aan het veranderingsproces om de buitendiensten van de 5 gemeenten samen te voegen tot 1 organisatieonderdeel van bijna 60 fte.

Hoofd Gemeentewerken Gemeente Zweeloo | 1992 - 1998

Verantwoordelijk voor alle taken in de openbare ruimte,de infrastructuur en de dienstverlening op het gebied van reiniging.
Leiding over de buitendienst en de binnendienst.
Verantwoordelijk voor de uitbreiding van het fietspadennet in de gemeente. Dit was een van projecten die met gelden van de toenmalige NOM tot stand zijn gekomen.

Afdelingshoofd bestekzaken Rijkswaterstaat Groningen | 1986 - 1992

Verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van contracten, het houden van aanbestedingen, coördinatie van gesubsidieerde werken en de interne controle op de eigen bestekadministraties.
In de juridische en financiële afwikkeling en verrekeningen met aannemers op de eigen werken van Rijkswaterstaat (verdubbeling A7) en met gemeenten op de gesubsidieerde werken had ik contacten met de Rijksrekenkamer, het Europese Rekenhof en de eigen accountantsdienst.

Medewerker beheer Rijkswaterstaat Groningen | 1982 - 1986

Verkeerszaken en ongevallenanalyses, de ruiling van wegen (NIPO) en het begeleiden en coördineren van gesubsidieerde werken inclusief de financiële afwikkeling van claims en verrekeningen.
De aanleg van de oostelijke ringweg in Groningen, de reconstructiewerken in Hoogezand-Sappemeer, Veendam, Winschoten, Appingedam en Delfzijl zijn projecten waar ik met trots op terug kijk.

Technisch medewerker/uitvoerder/constructeur Diverse werkgevers | 1979 - 1982


Technisch medewerker Gemeente Vlagtwedde

De reconstructie van het centrum van Ter Apel was een van de projecten waar ik een rol in had.

Uitvoerder Reef Oldenzaal

Ik was uitvoerdeer bij het op delta hoogte brengen van de Hondsbossche Zeewering.

Constructeur/tekenaar bij adviesbureaus in Lochem en Emmen

Maken van diverse constructieberekeningen en wapeningstekeningen.Opleidingsgegevens


Diverse managementtrainingen | basistraining adviseurs. gesprekstechnieken. etc.

Professioneel coach | Hanzehogeschool Groningen |2014

Open Universiteit

Verkeerskunde | PBNA

HTS Weg- en waterbouw | Groningen | 1974 - 1979
Wat anderen zeggen over mij


"Niet bang om "vieze handen" te krijgen"

"Rustig en betrokken"

"Heeft het talent om ieder mens echt te zien"

"Positief en empatisch"

"Kan op en afgewogen wijze tot interventies komen"

"Goed in het doorvragen waardoor je aan het nadenken wordt gezet"

"Is oplossingsgericht en mensgericht"