Evert, Hagenauw,Coaching homepage, emmen, zweeloo, coach
Persoonlijke gegevens
Dhr. Mw.

Aanleiding en motivatie
Wat is de aanleiding voor de coaching?Moet je van iemand anders een coachingtraject in?Wat is jouw motivatie?


Visie op coachen
Ben je bereid zelf aan de slag te gaan met de inzichten die je gaat krijgen?Hoe gaan we om met emoties?Wat doen we met weerstand en vermijdingsgedrag?


Gewenste resultaten
Wat geeft je voldoening in je werk en je leven?Wat wil je bereiken op de korte-, de middellange- en de lange termijn?


Verwachtingen
Hoe leer jij en wat zijn eventuele belemmeringen in het leren?Moet ik rekening houden met bepaalde grenzen ten aanzien van jouw en mijn privacy.Vertrouwen, veiligheid, openheid en respect lijkt vanzelfsprekend, hoe zie jij dat?


Rollen , taken verantwoordelijkheden
Heb jij scherp wat de rol en de verantwoordelijkheid van een ieder van ons is?Wat doen we als dat tijdens het traject onduidelijk gaat worden?Is jou voldoende duidelijk dat je zelf verantwoordelijk bent voor je ontwikkeling?


Aantal, duur en plaats van de gesprekken
Hoe lang duren de gesprekken?Hoe vaak zien we elkaar?Waar vinden de gesprekken plaats?


Evaluaties.
We gaan de voortgang bewaken door korte verslagen te maken

Wat zetten we daar dan in?Hoe vaak willen we een verslag?Moet iemand anders die verslagen nog hebben?